O IPACu

IPAC je chránený autorskými právami spoločnosti COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o., a právami autorov jednotlivých publikovaných textov podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z..

Podľa ustanovenia SK § 27 zákona č. 618/2003 Z.z.. má používateľ IPACu právo vytvárať rozmnoženiny textov stránok pomocou reprografických zariadení (tlačiareň, pevný disk v osobnom počítači, atď.) len pre osobnú potrebu a za podmienky že obsah takto získaných materiálov nebude nijakým spôsobom meniť ani využívať na iné účely, čím by narušil autorské práva v zmysle zákona SK § 17 a SK § 18 zákona č. 618/2003 Z.z.